Портал "Свадьба в Харьков"ФорумСкидкиКарта сайтаО порталеПарад Невест Реклама на сайтеКонтакты

Вернуться   Свадебный форум Харькова - Лучший форум невест и жен!!! > Жизнь семейная > Остальное, не менее важное > Взаимопомощь

Важная информация

Взаимопомощь просьбы о помощи, предложения помощи, например: Отдам трехколесный велосипед в хорошие руки :) или «помогите найти донора крови» (не дай Бог конечно, но все может быть)

 
 
Опции темы
05.08.2008   #41
Н@т@ли
 
Аватар для Н@т@ли
И у меня вопрос к юристам.
Я на данный момент нигде не прописана. Имеет ли это значение при получении единоразовой помощи при рождении ребенка? Я могу взять справку в ЖЕКе, что не прописана, но фактически проживаю по данному адресу.
Заранее спасибо за ответ.
Сегодня  
Реклама
10.09.2008   #42
Victoria_M
 
Аватар для Victoria_M
Н@т@ли, ниже я приведу выдержку из нормативного акта, касающего выплат пособий семьям с детьми. Возможно, он будет полезен многим для общего развития. Ответ на Ваш конкретный вопрос здесь: Одному з батьків дитини (усиновителю, опікуну) допомога при народженні дитини призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем їх реєстрації. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
Отсутствие регистрации где-бы то ни было не допустимо.

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні
Стаття 6. Реєстрація місця проживання особи
Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, зобов'язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання.

Или заплатите штраф и пропишитесь куда-нибудь или оформите пособие на другого члена семьи. Получение же пособия не по месту регистрации, а по месту фактического проживания возможно.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2001 р. N 1751
Київ

Про затвердження Порядку призначення і виплати
державної допомоги сім'ям з дітьми


Допомога при народженні дитини

{ Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 57
( 57-2008-п ) від 22.02.2008 }

10. Допомога при народженні дитини надається одному з батьків
дитини, усиновителю чи опікуну, які постійно проживають разом з
дитиною, з метою створення належних умов для її повноцінного
утримання та виховання.
{ Пункт 10 в редакції Постанов КМ N 315 ( 315-2005-п ) від
21.04.2005, N 57 ( 57-2008-п ) від 22.02.2008 }

11. Для призначення допомоги при народженні дитини органу
праці та соціального захисту населення за умови пред'явлення
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі
документи:

1) заява одного з батьків (усиновителя, опікуна), що
складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) копія свідоцтва про народження дитини;

3) оригінал довідки, виданої державним органом реєстрації
актів цивільного стану для призначення допомоги при народженні
дитини. Жінки, які постійно проживають (зареєстровані) на
території України і народили дитину під час тимчасового
перебування за межами України, подають видані компетентними
органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку
документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України.

Особи, що звертаються за призначенням допомоги при народженні
другої дитини або наступних дітей, подають також довідку про склад
сім'ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини, яка
враховується при визначенні розміру допомоги.

Усиновителі та опікуни подають, крім зазначених документів,
копію рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується
на підставі копії свідоцтва про народження дитини або оригіналу
довідки про народження дитини, виданої державним органом
реєстрації актів цивільного стану.

В окремих випадках органи праці та соціального захисту
населення за погодженням з Мінпраці можуть призначати допомогу на
підставі дубліката довідки про народження дитини, виданої
державним органом реєстрації актів цивільного стану.
{ Пункт 11 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 1951
( 1951-2002-п ) від 25.12.2002, N 493 ( 493-2004-п ) від
14.04.2004, N 315 ( 315-2005-п ) від 21.04.2005, N 1060
( 1060-2006-п ) від 01.08.2006, N 900 ( 900-2007-п ) від
11.07.2007; в редакції Постанови КМ N 57 ( 57-2008-п ) від
22.02.2008 }

12. Допомога при народженні дитини призначається за умови, що
звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через
12 календарних місяців після народження дитини, а в разі
усиновлення дитини віком до одного року - не пізніше ніж через
12 календарних місяців після набрання чинності рішенням суду про
усиновлення.

У разі народження мертвої дитини допомога при народженні
дитини не призначається.
{ Пункт 12 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 493
( 493-2004-п ) від 14.04.2004; в редакції Постанови КМ N 57
( 57-2008-п ) від 22.02.2008 }

13. Допомога при народженні дитини надається у розмірі,
встановленому на дату народження дитини.

Допомога при народженні дитини, яка народилася після
31 грудня 2007 р., надається у розмірі 12240 гривень - на першу
дитину, 25000 гривень - на другу дитину, 50000 гривень - на третю
і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при
народженні першої дитини в сумі 4800 гривень, другої дитини -
4840 гривень, третьої та наступної дитини - 5000 гривень, решта
суми на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців
(620 гривень щомісяця), на другу дитину - 24 місяців (840 гривень
щомісяця), на третю і наступну дитину - 36 місяців (1250 гривень
щомісяця) рівними частинами.

Розмір та строк виплати допомоги, яка призначається одному з
батьків дитини, визначається з урахуванням кількості
живонароджених та усиновлених дітей (враховуючи померлих), які до
народження дитини перебували на утриманні особи, якій
призначається допомога, її чоловіка (дружини), крім дітей, від
виховання яких зазначена особа (її чоловік, дружина) відмовилась,
а також дітей, які передані на виховання іншій особі, та
повнолітньої дочки (повнолітнього сина) чоловіка, які не були
усиновлені дружиною. У разі народження двійні або більшої
кількості дітей кожна дитина з їх числа вважається наступною.

Допомога при народженні дитини призначається усиновителю,
опікуну на кожну усиновлену (взяту під опіку) дитину у розмірі,
установленому при народженні першої дитини.

Якщо допомога при народженні дитини вже була призначена до
моменту встановлення опіки, усиновлення, виплата допомоги опікуну,
усиновителю продовжується у такому самому розмірі.

У разі влаштування дитини до дитячого закладу на повне
державне утримання допомога призначається і виплачується в
розмірі, встановленому для першої дитини, шляхом перерахування
коштів на відкритий в установі уповноваженого банку рахунок дитини
в порядку, затвердженому Мінпраці, Мінфіном, МОЗ, МОН і
Мінсім'ямолодьспортом.

Виплата допомоги припиняється у разі:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем
допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання
дитини;

відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення
батьківських прав;

тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;

перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за
рішенням суду;

скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його
недійсним;

смерті дитини або отримувача допомоги;

виникнення інших обставин.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем,
в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який
призначив допомогу.

У випадках, передбачених абзацами дев'ятим - тринадцятим
цього пункту, виплата допомоги припиняється на підставі пропозицій
органу опіки та піклування чи державного соціального інспектора
органу праці та соціального захисту населення.

Виплата допомоги поновлюється у випадках, передбачених
абзацами восьмим - п'ятнадцятим цього пункту, у разі, коли особа,
що фактично здійснює догляд за дитиною (один з батьків дитини,
усиновитель, опікун), звернулася протягом шести місяців після
припинення виплати допомоги до органу, що призначив допомогу, з
письмовою заявою.

У разі влаштування дитини до дитячого закладу на повне
державне утримання виплата раніше призначеної допомоги
поновлюється органами праці та соціального захисту населення
шляхом перерахування коштів на відкритий в установі уповноваженого
банку рахунок дитини.

Контроль за цільовим використанням допомоги і створенням
належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей
здійснюється головними державними соціальними інспекторами і
державними соціальними інспекторами органів праці та соціального
захисту населення разом з управліннями (відділами) у справах сім'ї
та молоді, службами у справах дітей і органами опіки та піклування
шляхом проведення моніторингу виплат і використання допомоги,
вибіркового обстеження окремих сімей.

У разі встановлення факту нецільового використання коштів
зазначені органи подають керівнику органу, що призначив допомогу,
пропозиції щодо припинення її виплати.

Державні органи реєстрації актів цивільного стану протягом
10 днів після реєстрації смерті дитини подають органам праці та
соціального захисту населення відповідні відомості за формою,
встановленою законодавством.

У разі невідвідування матір'ю (батьком, усиновителем,
опікуном) дільничного лікаря-педіатра (сімейного лікаря), під
наглядом якого перебуває дитина віком до одного року,
адміністрація лікувально-профілактичного закладу повідомляє про це
орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання
дитини.
{ Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1951
( 1951-2002-п ) від 25.12.2002, N 1950 ( 1950-2003-п ) від
17.12.2003, N 315 ( 315-2005-п ) від 21.04.2005, N 311
( 311-2006-п ) від 15.03.2006, N 13 ( 13-2007-п ) від 11.01.2007,
N 900 ( 900-2007-п ) від 11.07.2007; в редакції Постанови КМ N 57
( 57-2008-п ) від 22.02.2008 }

14. Допомога при народженні дитини, не одержана через смерть
одного з батьків, якому ця допомога була призначена, виплачується
матері (батьку, опікуну, усиновителю) за умови звернення за нею не
пізніше ніж через 12 місяців після смерті отримувача допомоги.
{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 315
( 315-2005-п ) від 21.04.2005, N 57 ( 57-2008-п ) від 22.02.2008 }

15. Одному з батьків дитини (усиновителю, опікуну) допомога
при народженні дитини призначається і виплачується органами праці
та соціального захисту населення за місцем їх реєстрації. Допомога
може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови
подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах
праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
( Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1951 ( 1951-2002-п ) від 25.12.2002 - набирає чинності з
01.01.2003 року )


{ Абзац другий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ
N 900 ( 900-2007-п ) від 11.07.2007 }

{ Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 57
( 57-2008-п ) від 22.02.2008 }

16. Покриття витрат на виплату допомоги при народженні дитини
(в тому числі військовослужбовцям) здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.
{ Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 57
( 57-2008-п ) від 22.02.2008 }

Полный текст Постановления здесь http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law...=1751-2001-%EF Там же можно почитать и пособии по уходу за ребенком до достижении им 3-х летнего возраста
__________________
Промокод NOF914 на 5-10$ скидку при первом заказе на www.iherb.com
10.09.2008   #43
Squirrel
 
Аватар для Squirrel
Как поменять фамилию детям от предыдущего брака, если их биологический отец лишён по суду родительских прав?
Это надо снова обращаться в суд с просьбой об усыновлении? А как должно выглядеть заявление? Кто-нибудь знает? И можно ли такой вопрос решить только с опекунским советом? Или по любому вопрос решается через суд, где третьей стороной выступает опекунский совет?
__________________


чистые воспоминания, ничем не оскверненные, - это восхитительное сокровище...(с) Джейн Эйр
10.09.2008   #44
Victoria_M
 
Аватар для Victoria_M
Вот нашла порядок смены ФИО. Полезен будет и тем женатикам, кто хочет сменить фамилию не сразу, а в процессе брака. Что-то пока я вижу, что сменить фамилию можно самое раннее с 14-летнего возраста. Сейчас поищу еще инфо об усыновлении. Пока знаю, что РАГСы выдают такой документ как свидетельство об усыновлении. Продолжение следует
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 915

ПОРЯДОК
розгляду заяв про зміну імені (прізвища,
власного імені, по батькові) фізичної особи

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття та розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичних осіб - громадян України.

2. Заяви про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) (далі - імені) громадян України, які проживають на території України, приймає, розглядає, а також веде їх облік відділ реєстрації актів цивільного стану за місцем їх проживання; громадян України, які постійно проживають за кордоном, - дипломатичне представництво або консульська установа України, в якій вони перебувають на постійному консульському обліку.

3. Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови пред'явлення паспорта громадянина України, а у разі, коли заявник постійно проживає за кордоном, - за умови пред'явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Для зміни імені фізичної особи, яка досягла чотирнадцятирічного віку, разом з відповідною заявою подається свідоцтво про народження, довідка з місця проживання та заява в письмовій формі батьків (одного з батьків - у разі, коли другий помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері) або піклувальника про надання згоди на зміну імені.

Заява про надання згоди батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну імені зазначеної особи може подаватися ними особисто, а у разі, коли заява через поважну причину не може бути подана особисто одним з батьків, така заява, нотаріально засвідчена або прирівняна до нотаріально засвідченої, від його імені може бути подана другим з батьків.

Фізична особа, яка досягла шістнадцятирічного віку, але не отримала паспорт громадянина України, пред'являє свідоцтво про народження та довідку з місця проживання за умови, якщо від дня досягнення зазначеного віку минуло менше ніж один місяць.

Заява фізичної особи про повторну зміну по батькові подається і розглядається відповідно до цього Порядку.

4. До заяви про зміну імені додаються:

свідоцтво про народження заявника;

свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);

свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);

свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено;

фотокартка заявника.

5. Під час подання заяви про зміну імені відділ реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України попереджає заявника про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та інших документів у разі зміни імені.

6. Відділ реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України, які прийняли заяву про зміну імені, перевіряють відомості, зазначені у заяві та в документах, що додаються до неї.

Для підтвердження достовірності поданих заявником документів відділ реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про зміну імені, додає до зазначених документів копії відповідних актових записів цивільного стану або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У разі зберігання актових записів цивільного стану в архівах інших відділів реєстрації актів цивільного стану відділ, який прийняв заяву про зміну імені, надсилає відповідні запити про витребування їх копій.

Дипломатичне представництво або консульська установа України, які прийняли заяву про зміну імені, надсилають запити через МЗС до Мін'юсту для подальшого пересилання до відділів реєстрації актів цивільного стану, в яких перебувають на зберіганні відповідні актові записи цивільного стану, про витребування їх копій або витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Зміна імені проводиться за наявності в архівах відділів реєстрації актів цивільного стану України відповідних актових записів цивільного стану або даних в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

У разі відсутності в архівах відділів реєстрації актів цивільного стану України актових записів цивільного стану або даних в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян заяву про зміну імені може бути розглянуто тільки після їх поновлення та внесення відомостей до зазначеного Реєстру в установленому порядку.

7. Заява про зміну імені відділом реєстрації актів цивільного стану розглядається у тримісячний строк з дня її подання.

За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більш як на три місяці, з письмового дозволу керівника відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, мм. Києві та Севастополі.

Заява про зміну імені дипломатичним представництвом або консульською установою України розглядається у шестимісячний строк з дня її подання.

Строк розгляду заяви про зміну імені може бути зупинено у разі потреби у поновленні та внесенні відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

8. Відділ реєстрації актів цивільного стану надсилає необхідні матеріали до органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені.

Дипломатичне представництво або консульська установа України надсилає необхідні матеріали щодо зміни імені через МЗС до МВС для подальшого пересилання до органу внутрішніх справ за останнім місцем проживання заявника в Україні.

9. Орган внутрішніх справ за результатами відповідної перевірки, яка проводиться безоплатно, у місячний строк готує та надсилає висновок про можливість зміни імені разом з усіма матеріалами до відділу реєстрації актів цивільного стану чи через МЗС до відповідного дипломатичного представництва або консульської установи України.

10. Відділ реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України на підставі документів про зміну імені та висновку органу внутрішніх справ про можливість зміни імені готує висновок про надання дозволу на зміну імені або відмову в його наданні та надсилає заявникові.

11. Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну імені є:

перебування заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом;

наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;

офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;

подання заявником неправдивих відомостей.

Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути в установленому порядку оскаржена у суді.

12. У разі надання дозволу на зміну імені заявник у тримісячний строк може звернутися для реєстрації зміни імені до відділу реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України, які складають актовий запис про зміну імені.

Якщо заявник без поважних причин у зазначений строк не звернувся до відділу реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України для реєстрації зміни імені, дозвіл на зміну імені втрачає силу.

Реєстрація зміни імені громадян України, які проживають на території України, проводиться відділом реєстрації актів цивільного стану після сплати заявником державного мита.

Реєстрація зміни імені громадян України, які постійно проживають за кордоном, проводиться дипломатичним представництвом або консульською установою України після сплати заявником консульського збору.

У разі звільнення заявника в установленому законодавством порядку від сплати державного мита або консульського збору він повинен пред'явити відповідний документ, що підтверджує таке право.

Під час реєстрації зміни імені відділ реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України видає заявникові свідоцтво про зміну імені.

Про реєстрацію зміни імені громадян України, які проживають на території України, відділ реєстрації актів цивільного стану в семиденний строк повідомляє орган внутрішніх справ за місцем їх проживання та військовий комісаріат, у якому вони перебувають на обліку.

Інформацію про зміну імені громадян України, які постійно проживають за кордоном, дипломатичне представництво або консульська установа України у семиденний строк заносить до картки про постійний консульський облік громадянина України (облікової картки) та повідомляє про таку зміну через МЗС орган внутрішніх справ за останнім місцем їх проживання в Україні та військовий комісаріат, у якому вони перебувають на обліку.

Після реєстрації зміни імені відділом реєстрації актів цивільного стану у паспорті громадянина України, а дипломатичним представництвом або консульською установою України у паспорті громадянина України для виїзду за кордон робиться відмітка про те, що паспорт у зв'язку із зміною імені підлягає обміну протягом місяця.

13. Після реєстрації зміни імені відділом реєстрації актів цивільного стану, дипломатичним представництвом або консульською установою України до відповідних актових записів цивільного стану, які перебувають на зберіганні в архіві відділу реєстрації актів цивільного стану України, в установленому порядку вносяться зміни та видаються повторні свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану. Раніше видані свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану анулюються та знищуються в установленому порядку.

Відомості про зміну імені підлягають обов'язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

14. У разі реєстрації громадянином України актів цивільного стану в компетентних органах іноземних держав, з якими Україна не уклала договорів про надання правової допомоги у цивільних та сімейних справах, розгляд заяв про зміну імені здійснюється без витребування копій актових записів цивільного стану та без внесення відповідних змін до таких актових записів.

Реєстрація компетентними органами іноземних держав актів цивільного стану підтверджується відповідними документами про реєстрацію акта цивільного стану, легалізованими в установленому порядку.
__________________
Промокод NOF914 на 5-10$ скидку при первом заказе на www.iherb.com
10.09.2008   #45
Victoria_M
 
Аватар для Victoria_M
Вот емкий материал из Семейного кодекса Украины об усыновлении, в котором есть ответы на все Ваши вопросы и даже более того. В общем, кратко - начать нужно с того, что обратиться с заявлением об усыновлении в суд по месту регистрации. Когда положительное решение будет вынесено - можно будет идти дальше, в РАГС, получать свидетельство об усыновлении (по желанию), вносить изменения в актовые записи, менять фамилию, имя-отчество и т.д. Образец заявления об усыновлении поищу.

Глава 18

УСИНОВЛЕННЯ

Стаття 207. Поняття усиновлення

1. Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, передбаченого статтею 282 цього Кодексу.

2. Усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.

Стаття 208. Особа, яка може бути усиновленою

1. Усиновленою може бути дитина (стаття 6 цього Кодексу).

2. У виняткових випадках суд може постановити рішення про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування.

У цьому разі суд бере до уваги сімейний стан усиновлювача, зокрема відсутність у нього своїх дітей, та інші обставини, що мають істотне значення.

Стаття 209. Усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку чи підкинули, або яка була знайдена

{ Назва статті 209 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 }


1. Дитина, покинута в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати з них батьки, інші родичі, може бути усиновлена після досягнення нею двомісячного віку.

2. Дитина, яку було підкинуто чи знайдено, може бути усиновлена після спливу двох місяців з часу її знайдення.

Стаття 210. Усиновлення братів та сестер

1. Якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати та сестри, вони не можуть бути роз'єднані при їх усиновленні.

За наявності обставин, що мають істотне значення, суд за згодою органу опіки та піклування може постановити рішення про усиновлення когось із них або усиновлення їх різними особами.

2. Якщо усиновлення для дитини не є таємним, брат та сестра мають право знати про нове місце її проживання.

Стаття 211. Особи, які можуть бути усиновлювачами

1. Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини.
{ Частина перша статті 211 в редакції Закону N 257-VI ( 257-17 ) від 10.04.2008 }


2. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на п'ятнадцять років. Різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може бути більшою ніж сорок п'ять років. { Абзац перший частини другої статті 211 із змінами, внесеними згідно із Законом N 257-VI ( 257-17 ) від 10.04.2008 }

У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж вісімнадцять років.

3. Усиновлювачами можуть бути подружжя, а також особи, зазначені у частинах п'ятій та шостій цієї статті.

Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.

4. Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дитину.

Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.

5. Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі.

Якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі.

Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.

6. Якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка.

7. Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежується.

Стаття 212. Особи, які не можуть бути усиновлювачами

1. Не можуть бути усиновлювачами особи, які:

1) обмежені у дієздатності;

2) визнані недієздатними;

3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

4) були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їхньої вини;

5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров'я України;

9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини. { Частину першу статті 212 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 257-VI ( 257-17 ) від 10.04.2008 }

2. Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті, не можуть бути усиновлювачами інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

Стаття 213. Особи, які мають переважне перед іншими право на усиновлення дитини

1. За наявності кількох осіб, які виявили бажання усиновити одну і ту ж дитину, переважне право на її усиновлення має громадянин України:

1) в сім'ї якого виховується дитина;

2) який є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яка усиновлюється;

3) який усиновлює кількох дітей, які є братами, сестрами;

4) який є родичем дитини.

2. Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті, переважне право на усиновлення дитини має подружжя.

Стаття 214. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян

{ Назва статті 214 в редакції Закону N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 }


1. Керівники закладів, у яких перебувають діти, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян, службові особи органів опіки та піклування, а також інші особи, яким стало відомо про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зобов'язані протягом семи робочих днів подати інформацію про них до відповідних відділів та управлінь районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад.
{ Частина перша статті 214 в редакції Закону N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 }


2. Районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі комітети міських, районних у містах рад, якщо не виявилося осіб, які бажали б усиновити дитину або взяти її під опіку чи піклування, протягом одного місяця від дня надходження відомостей про них зобов'язані подати відповідну інформацію до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, якщо не виявилося осіб, які бажали б усиновити дитину або взяти її під опіку чи піклування, протягом одного місяця від дня надходження інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, передають її для централізованого обліку до урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї та молоді (далі - урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини). ( Частина третя статті 214 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3097-IV ( 3097-15 ) від 16.11.2005 )

4. Порядок ( 1377-2003-п ) здійснення централізованого обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян, та порядок передачі дітей на усиновлення встановлюються Кабінетом Міністрів України.
{ Статтю 214 доповнено частиною згідно із Законом N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 }


5. За невиконання вимог, встановлених у частинах першій - третій цієї статті, подання недостовірних відомостей, а також за дії, пов'язані з приховуванням дитини від усиновлення, керівники закладів, у яких перебувають діти, інші службові особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Стаття 215. Облік осіб, які бажають усиновити дитину

1. Облік осіб, які бажають усиновити дитину, ведеться відділами та управліннями районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад, на які покладається безпосереднє ведення справ щодо опіки та піклування, Міністерством у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, службами у справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у порядку ( 1377-2003-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України. ( Частина перша статті 215 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3097-IV ( 3097-15 ) від 16.11.2005 )

2. Облік іноземців та осіб без громадянства, які бажають усиновити дітей, ведеться виключно урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
{ Частина друга статті 215 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3097-IV ( 3097-15 ) від 16.11.2005, N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 }


Стаття 216. Заборона посередницької, комерційної діяльності щодо усиновлення дітей

1. Посередницька, комерційна діяльність щодо усиновлення дітей, передання їх під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян України, іноземців або осіб без громадянства забороняється.

Стаття 217. Згода батьків на усиновлення дитини

1. Усиновлення дитини здійснюється за вільною згодою її батьків.

2. Згода батьків на усиновлення дитини має бути безумовною. Угода про надання усиновлювачем плати за згоду на усиновлення дитини батькам, опікунам чи іншим особам, з якими вона проживає, є нікчемною.

3. Згода батьків на усиновлення може бути дана ними лише після досягнення дитиною двомісячного віку.

4. Якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди на усиновлення потрібна згода їхніх батьків.

5. Письмова згода батьків на усиновлення засвідчується нотаріусом.

6. Мати, батько дитини мають право відкликати свою згоду на усиновлення до набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Стаття 218. Згода дитини на усиновлення

1. Для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. { Абзац перший частини першої статті 218 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 }

Згода дитини на її усиновлення дається у формі, яка відповідає її вікові та стану здоров'я. { Абзац другий частини першої статті 218 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 }

2. Дитина має бути проінформована про правові наслідки усиновлення.

3. Усиновлення провадиться без згоди дитини, якщо вона у зв'язку з віком або станом здоров'я не усвідомлює факту усиновлення.

4. Згода дитини на усиновлення не потрібна, якщо вона проживає в сім'ї усиновлювачів і вважає їх своїми батьками.

Стаття 219. Усиновлення дитини без згоди батьків

1. Усиновлення дитини провадиться без згоди батьків, якщо вони:

1) невідомі;

2) визнані безвісно відсутніми;

3) визнані недієздатними;

4) позбавлені батьківських прав щодо дитини, яка усиновлюється.

2. Усиновлення дитини може бути проведено без згоди повнолітніх батьків, якщо судом буде встановлено, що вони, не проживаючи з дитиною понад шість місяців без поважних причин, не проявляють щодо неї батьківської турботи та піклування, не виховують та не утримують її.

Стаття 220. Згода другого з подружжя на усиновлення дитини

1. На усиновлення дитини одним із подружжя потрібна письмова згода другого з подружжя, засвідчена нотаріально.

2. Усиновлення дитини може бути проведене без згоди другого з подружжя, якщо він визнаний безвісно відсутнім, недієздатним, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення.


{ Частину третю статті 220 виключено на підставі Закону N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 }Стаття 221. Згода опікуна, піклувальника на усиновлення дитини

1. На усиновлення дитини, над якою встановлено опіку або піклування, а також на усиновлення дитини, над батьками якої встановлено опіку або піклування, потрібна письмова згода опікуна або піклувальника, незалежно від згоди батьків.

2. Якщо опікун або піклувальник не дав згоди на усиновлення дитини, така згода може бути дана органом опіки та піклування.

3. Усиновлення може бути проведене без згоди опікуна, піклувальника або органу опіки та піклування, якщо суд встановить, що усиновлення дитини відповідає її інтересам.

Стаття 222. Згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу на усиновлення дитини

1. На усиновлення дитини, яка не має батьків і перебуває у закладі охорони здоров'я або навчальному закладі, потрібна письмова згода цього закладу.

Усиновлення може бути проведене без згоди цього закладу, якщо суд встановить, що усиновлення дитини відповідає її інтересам.

Стаття 223. Заява про усиновлення дитини

1. Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення. Подання такої заяви через представника не допускається.

2. Заява про усиновлення може бути відкликана до набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Стаття 224. Рішення суду про усиновлення

1. Суд, постановляючи рішення про усиновлення дитини, враховує обставини, що мають істотне значення, зокрема:

1) стан здоров'я та матеріальне становище особи, яка бажає усиновити дитину, її сімейний стан та умови проживання, ставлення до виховання дитини;

2) мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину;

3) мотиви того, чому другий із подружжя не бажає бути усиновлювачем, якщо лише один із подружжя подав заяву про усиновлення;

4) взаємовідповідність особи, яка бажає усиновити дитину, та дитини, а також те, як довго ця особа опікується вже дитиною;

5) особу дитини та стан її здоров'я;

6) ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити.

2. При дотриманні всіх умов, встановлених цим Кодексом, здатності особи, яка бажає усиновити дитину, забезпечити стабільні та гармонійні умови для життя дитини суд постановляє рішення, яким оголошує цю особу усиновлювачем дитини.

3. Суд не може відмовити особі в усиновленні на тій підставі, що вона вже має або може народити дитину.

4. Суд, постановляючи рішення про усиновлення повнолітньої особи, враховує мотиви, на підставі яких особи бажають усиновлення, можливість їхнього спільного проживання, їхній сімейний стан та стан здоров'я, а також інші обставини, що мають істотне значення.

Стаття 225. Момент здійснення усиновлення

1. Усиновлення вважається здійсненим у день набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

2. За бажанням усиновлювача державний орган реєстрації актів цивільного стану видає на підставі рішення суду Свідоцтво про усиновлення ( 1367-2002-п ), зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

Стаття 226. Право на таємницю усиновлення

1. Особа має право на таємницю перебування на обліку тих, хто бажає усиновити дитину, пошуку дитини для усиновлення, подання заяви про усиновлення та її розгляду, рішення суду про усиновлення.

2. Дитина, яка усиновлена, має право на таємницю, в тому числі і від неї самої, факту її усиновлення.

3. Особа, яка була усиновлена, має право після досягнення нею чотирнадцяти років на одержання інформації щодо свого усиновлення.

Стаття 227. Право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена

1. Усиновлювач має право приховувати факт усиновлення від дитини, яка ним усиновлена, і вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало відомо про неї як до, так і після досягнення дитиною повноліття.

2. Усиновлювач має право приховувати від дитини факт її усиновлення, якщо розкриття таємниці усиновлення може завдати шкоди її інтересам.

3. Якщо усиновлюється дитина, яка не досягла семи років, службові особи при виявленні її згоди на усиновлення зобов'язані вживати заходів щодо забезпечення таємниці усиновлення від самої дитини.

Стаття 228. Забезпечення таємниці усиновлення

1. Особи, яким у зв'язку з виконанням службових обов'язків доступна інформація щодо усиновлення (перебування осіб, які бажають усиновити дитину, на обліку, пошук ними дитини для усиновлення, подання заяви про усиновлення, розгляд справи про усиновлення, здійснення нагляду за дотриманням прав усиновленої дитини тощо), а також інші особи, яким став відомий факт усиновлення, зобов'язані не розголошувати її, зокрема і тоді, коли усиновлення для самої дитини не є таємним.
{ Частина перша статті 228 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 }


2. Відомості про усиновлення видаються судом лише за згодою усиновлювача, крім випадків, коли такі відомості потрібні правоохоронним органам, суду у зв'язку з цивільною чи кримінальною справою, яка є у їх провадженні.

3. Таємниця усиновлення забезпечується також відповідно до статей 229-231 цього Кодексу.

4. Особи, які розголосили таємницю усиновлення, несуть відповідальність, встановлену законом.

Стаття 229. Право усиновлювача бути записаним матір'ю, батьком дитини

1. Особа, яка подала заяву про усиновлення, може виявити бажання бути записаною у Книзі реєстрації народжень матір'ю, батьком дитини або повнолітньої особи.

2. Якщо усиновлюється дитина, яка досягла семи років, то для запису усиновлювача матір'ю, батьком потрібна згода дитини, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 218 цього Кодексу.

3. Суд задовольняє таку заяву усиновлювача у рішенні про усиновлення, якщо це відповідає інтересам дитини.

Стаття 230. Право усиновлювача на зміну відомостей про місце народження та дату народження дитини

1. Особа, яка подала заяву про усиновлення, може виявити бажання змінити відомості про місце народження та дату народження дитини.

2. Дата народження дитини може бути змінена не більш як на шість місяців.

3. У рішенні про усиновлення суд змінює відомості про місце народження та дату народження дитини, якщо це відповідає її інтересам.

Стаття 231. Зміна прізвища, імені та по батькові особи, яка усиновлена

1. Якщо усиновлювачами є одночасно жінка та чоловік і якщо вони записуються батьками дитини, відповідно змінюються прізвище та по батькові дитини.

За заявою усиновлювачів може бути змінено ім'я дитини. Для такої зміни потрібна згода дитини. Така згода не вимагається, якщо дитина живе в сім'ї усиновлювачів і звикла до нового імені.

2. Якщо усиновлювач записується батьком дитини, відповідно змінюється по батькові дитини.

3. Якщо усиновлюється повнолітня особа, її прізвище, ім'я та по батькові можуть бути змінені у зв'язку з усиновленням за заявою усиновлювача та усиновленої особи.

4. Про зміни, передбачені у цій статті, суд зазначає у рішенні про усиновлення.

Стаття 232. Правові наслідки усиновлення

1. З моменту здійснення усиновлення припиняються особисті та майнові права і обов'язки між батьками та особою, яка усиновлена, а також між нею та іншими її родичами за походженням.

При усиновленні дитини однією особою ці права та обов'язки можуть бути збережені за бажанням матері, якщо усиновлювачем є чоловік, або за бажанням батька, якщо усиновлювачем є жінка.

2. Якщо після смерті одного з батьків дитини або розірвання шлюбу з особою, визнаною судом недієздатною, другий з батьків дитини вступив у повторний шлюб і його дружина, чоловік у повторному шлюбі бажають усиновити дитину, баба, дід дитини з боку того з батьків, хто помер або визнаний недієздатним, рідні брати, сестри дитини мають право подати до суду заяву про збереження між ними та дитиною, яку усиновлюють, правового зв'язку. { Абзац перший частини другої статті 232 в редакції Закону N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 }

Суд розглядає таку заяву одночасно із заявою про усиновлення і задовольняє її, якщо це відповідає інтересам дитини.

3. З моменту усиновлення виникають взаємні особисті немайнові та майнові права і обов'язки між особою, яка усиновлена (а в майбутньому - між її дітьми, внуками), та усиновлювачем і його родичами за походженням.

4. Усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає на нього обов'язки щодо дитини, яку він усиновив, у такому ж обсязі, який мають батьки щодо дитини.

5. Усиновлення надає особі, яку усиновлено, права і накладає на неї обов'язки щодо усиновлювача у такому ж обсязі, який має дитина щодо своїх батьків.

Стаття 233. Внесення змін до актового запису про народження дитини, яка усиновлена

1. На підставі рішення суду про усиновлення в актовий запис про народження дитини або повнолітньої особи державний орган реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни і видає нове Свідоцтво про народження з урахуванням цих змін.

Свідоцтво про народження, що було видане раніше, анулюється.

Стаття 234. Збереження прав дитини, які вона мала до усиновлення

1. Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вона мала до усиновлення.

Стаття 235. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена

1. Орган опіки та піклування здійснює нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені і проживають в Україні.

2. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена, здійснюється до досягнення нею повноліття.

Стаття 236. Недійсність усиновлення

1. Усиновлення визнається недійсним за рішенням суду, якщо воно було проведене без згоди дитини та батьків, якщо така згода була необхідною.

2. Усиновлення визнається недійсним за рішенням суду, якщо усиновлювач не бажав настання прав та обов'язків, які виникають у результаті усиновлення (фіктивне усиновлення).

3. Усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду, якщо воно було проведене на підставі підроблених документів.

4. Усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду у разі відсутності згоди на усиновлення осіб, зазначених у статтях 220-222 цього Кодексу.

5. Якщо одним із подружжя усиновлена дитина другого з подружжя, усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду, якщо буде встановлено, що на момент усиновлення другий із подружжя не мав наміру продовжувати з ним шлюбні відносини.

Стаття 237. Правові наслідки визнання усиновлення недійсним

1. Усиновлення, визнане недійсним, анулюється з моменту його здійснення.

2. У разі визнання усиновлення недійсним припиняються права та обов'язки, які виникли раніше і встановлені законом для усиновлювача, його родичів та усиновленої дитини.

3. У разі визнання усиновлення недійсним відновлюються права та обов'язки між дитиною, її батьками та іншими родичами за походженням.

4. У разі визнання усиновлення недійсним дитина, яка не досягла чотирнадцяти років, за бажанням батьків або інших родичів передається їм.

У разі визнання усиновлення недійсним щодо дитини, яка досягла чотирнадцяти років, місце її подальшого проживання визначається за її згодою.

У разі якщо передання дитини батькам або іншим родичам неможливе, вона передається на опікування органу опіки та піклування.
{ Частина четверта статті 237 в редакції Закону N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 }


5. У разі визнання усиновлення недійсним відновлюються прізвище, ім'я та по батькові дитини, які вона мала до усиновлення.

За бажанням дитини вона має право надалі іменуватися прізвищем, ім'ям та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням.

6. Суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, на строк не більш як два роки, якщо дитина не має батьків або батьки не мають змоги її утримувати, за умови, що усиновлювач може надавати матеріальну допомогу.

Стаття 238. Скасування усиновлення

1. Усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо:

1) воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання;

2) дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення;

3) між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять неможливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов'язків.

2. Скасування усиновлення не допускається після досягнення дитиною повноліття.

Усиновлення може бути скасоване після досягнення дитиною повноліття, якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача загрожує життю, здоров'ю усиновлювача, усиновленого або інших членів сім'ї.

3. Усиновлення повнолітньої особи може бути скасовано судом за взаємною згодою усиновлювача і усиновленого або на вимогу одного з них, якщо сімейні відносини між ними не склалися.

4. Усиновлення скасовується від дня набрання чинності рішенням суду.

Стаття 239. Правові наслідки скасування усиновлення

1. У разі скасування усиновлення припиняються на майбутнє права та обов'язки, що виникли у зв'язку з усиновленням між дитиною та усиновлювачем і його родичами.

2. У разі скасування усиновлення відновлюються права та обов'язки між дитиною та її батьками, іншими родичами за походженням.

3. У разі скасування усиновлення дитина передається за бажанням батьків або інших родичів їм, а якщо це неможливо, - вона передається на опікування органові опіки та піклування.

4. У разі скасування усиновлення з підстави, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 238 цього Кодексу, якщо дитина не передається батькам, за нею зберігається право на проживання у житловому приміщенні, в якому вона проживала після усиновлення.

5. У разі скасування усиновлення дитина має право на збереження прізвища, імені та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням. За бажанням дитини їй присвоюється прізвище, ім'я, по батькові, які вона мала до усиновлення.

6. У разі скасування усиновлення з підстави, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 238 цього Кодексу, якщо дитина не передається батькам, суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, за умови, що останній може надавати матеріальну допомогу.

Стаття 240. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення або визнання усиновлення недійсним

1. Право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним мають батьки, усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Стаття 241. Порядок поновлення актового запису про народження у разі визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення

1. Після набрання чинності рішенням суду про визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення суд у місячний строк зобов'язаний надіслати копію рішення до державного органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.

2. Державний орган реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду про скасування усиновлення або визнання його недійсним вносить відповідні зміни до актового запису про народження дитини.

Стаття 242. Позбавлення усиновлювача батьківських прав

1. Якщо усиновлювач був записаний матір'ю, батьком усиновленої ним дитини, він може бути позбавлений батьківських прав за наявності підстав, встановлених у статті 164 цього Кодексу.

2. У разі позбавлення усиновлювача батьківських прав настають наслідки, встановлені статтею 166 цього Кодексу. У разі смерті усиновлювача, позбавленого батьківських прав, дитина одержує право на спадкування на загальних підставах.

3. Батьківські права усиновлювача можуть бути поновлені відповідно до положень статті 169 цього Кодексу.
__________________
Промокод NOF914 на 5-10$ скидку при первом заказе на www.iherb.com
10.09.2008   #46
Victoria_M
 
Аватар для Victoria_M
заява про усиновлення

До ______________ міськрайонного суду
_________________області

Заявник: Ларин Іван Петрович,
який проживає за адресою: вул. Щедріна, буд. 5, кв. 18,
м. ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____

Заінтересовані Відділ опіки і піклування
особа: _____________ міськвиконкому
вул. Леніна, буд. 41, м. ______________
______________ обл., поштовий індекс _____

Ларина Ольга Анатолівна,
яка проживає за адресою: вул. Щедрина, буд. 5, кв. 10,
м. ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____

Заява
про усиновлення

10 травня 2003 року я уклав шлюб з Лариною Ольгою Анатоліївною, який ми зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану ______________ міського управління юстиції.
До реєстрації шлюбу зі мною Ларина О.А. перебувала в шлюбі з Потаповим Володимиром Васильовичем, від якого 17 червня 1998 року народила сина - Потапова Артема Володимировича.
Артем має добрий стан здоров’я і проживає разом з матір’ю. Після укладення шлюбу я зареєструвався за місцем їх проживання і у мене склалися з ним гарні стосунки.
Батько Артема проживає у м. Києві, має свою сім’ю і не заперечує, щоб я усиновив його сина, що підтверджується доданою до заяви письмовою згодою, засвідченою державним нотаріусом ______________ міської державної нотаріальної контори. Не заперечують проти цього і сам Артем і його мати.
З 10 липня 1997 року я працюю водієм на ______________ заводі „Імпульс”, де отримую заробітну плату в сумі близько 500 гр. на місяць.
За місцем роботи і проживання я характеризуюся позитивно, маю добрий стан здоров’я, спиртними напоями або наркотичними засобами не зловживаю і на обліку у психоневрологічному або наркологічному диспансері не перебуваю.
Своїх дітей у мене немає.
Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами.
На підставі викладеного й у відповідності із ст. ст. 207, 223, 224, ч. 1, 3 ст. 229, ч. 2, 4 ст. 231 СК України, керуючись ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 234, ст. ст. 251, 253, ч. 1, 2, 3 ст. 255 ЦПК України

прошу:

1. Оголосити мене усиновлювачем Потапова Артема Володимировича, 17 червня 1998 року народження, уродженця і жителя м. ______________ ______________ області.
2. Змінити прізвище усиновленої мною дитини з „Потапов” на „Ларин”, а по батькові з „Володимирович” на „Іванович”.
3. Записати мене у Книзі реєстрації народжень відділу реєстрації актів цивільного стану ______________ міського управління юстиції батьком усиновленої дитини.
4. Під час підготовки справи до розгляду вирішити питання про залучення до участі у справі відділу опіки і піклування ______________міськвиконкому та зобов’язати його подати до суду висновок про доцільність усиновлення Потапова Артема Володимировича та відповідність його інтересам дитини.

Додатки:

1. Три копії свідоцтва про укладення шлюбу.
2. Три копії свідоцтва про народження.
3. Довідка з місця проживання.
4. Дві копії довідки з місця проживання.
5. Довідка з місця роботи.
6. Довідка про заробітну плату.
7. Дві копій довідки про заробітну плату.
8. Характеристика з місця роботи.
9. Дві копії характеристики з місця роботи.
10. Характеристика з місця проживання.
11. Дві копії характеристики з місця проживання.
12. Довідка наркологічного диспансеру.
13. Дві копії наркологічного диспансеру.
14. Медичний висновок про стан здоров’я.
15. Дві копії медичного висновку про стан здоров’я.
16. Три ксерокопії паспорта.
17. Квитанція про сплату судового збору.
18. Копія квитанції про сплату судового збору.
19. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
20. Копія квитанції про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
21. Копія заяви.

„____” ___________ 200__р. ______________Ларин І.П.
__________________
Промокод NOF914 на 5-10$ скидку при первом заказе на www.iherb.com
10.09.2008   #47
Victoria_M
 
Аватар для Victoria_M
Вот процессуальные нюансы рассмотрения дела об усыновлении. Выдержка из Гражданского процессуального кодекса Украины:

Глава 5. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ

Стаття 251. Підсудність
Заява про усиновлення дитини або повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування, подається до суду за місцем їх проживання.

Стаття 252. Зміст заяви

1.Заява про усиновлення дитини повинна містити: найменування суду,до якого подається заява, ім'я, місце проживання заявника, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання, відомості про стан здоров'я дитини. Заява про усиновлення дитини може також містити клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця народження дитини, про запис заявника матір'ю або батьком дитини.
2. До заяви про усиновлення дитини за наявності мають бути додані такі документи:
1) копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, - при усиновленні дитини одним із подружжя;
2) медичний висновок про стан здоров'я заявника;
3) довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;
4) документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;
5) інші документи, визначені законом.
3. До заяви про усиновлення дитини особами без громадянства,що постійно проживають за межами України, або іноземцями, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, додаються дозвіл уповноваженого органу виконавчої влади, висновок компетентного органу відповідної держави про умови їх життя і можливість бути усиновлювачами, дозвіл компетентного органу відповідної держави на в'їзд усиновленої дитини та її постійне проживання на території цієї держави, зобов'язання усиновлювача, оформлене в нотаріальному порядку, про надання представникам дипломатичної установи України за кордоном інформації про усиновлену дитину та можливості спілкування з дитиною.
4. До заяви громадян України про усиновлення дитини, яка є громадянином іншої держави, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, додаються згода законного представника дитини та згода компетентного органу держави, громадянином якої є дитина
5. Документи усиновлювачів, які є громадянами інших держав, мають бути у встановленому законодавством порядку легалізовані, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Такі документи повинні бути перекладені українською мовою, а переклад має бути засвідчений нотаріально.
6. Заява про усиновлення повнолітньої особи повинна містити відомості, зазначені у частині першій цієї статті, а також дані про відсутність матері, батька або позбавлення піклування. До заяви мають бути додані документи, зазначені у пункті 1 частини другої цієї статті, а також згода особи на усиновлення.

Стаття 253. Підготовка справи до розгляду

1. Суддя під час підготовки справи про усиновлення дитини до розгляду вирішує питання про участь у ній як заінтересованих осіб відповідного органу опіки та піклування, а у справах, провадження в яких відкрито за заявами іноземних громадян, - уповноваженого органу виконавчої влади.
2. Орган опіки та піклування повинен подати суду висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.
3. До висновку органу опіки та піклування мають бути додані:
1) акт обстеження умов життя заявника, складений за місцем його проживання;
2) свідоцтво про народження дитини
3) медичний висновок про стан здоров'я дитини, про її фізичний і розумовий розвиток;
4) у випадках, встановлених законом, згода батьків, опікуна, піклувальника дитини, закладу охорони здоров'я або навчального закладу, а також самої дитини на усиновлення.
Суд у разі необхідності може вимагати подання інших документів.

Стаття 254. Розгляд справи

1. Суд розглядає справу про усиновлення дитини за обов'язковою участю заявника, органу опіки та піклування або уповноваженого органу виконавчої влади, а також дитини, якщо вона за віком і станом здоров'я усвідомлює факт усиновлення, з викликом заінтересованих та інших осіб, яких суд визнає за потрібне допитати.
2. Суд розглядає справу про усиновлення повнолітньої особи з обов'язковою участю заявника (заявників), усиновлюваної особи, з викликом заінтересованих та інших осіб, яких суд визнає за потрібне допитати.
3. Для забезпечення таємниці усиновлення у випадках, встановлених Сімейним кодексом України ( 2947-14 ), суд розглядає справу в закритому судовому засіданні.
4. Суд перевіряє законність підстав для усиновлення, в тому числі наявність згоди усиновлюваної дитини, якщо така згода є необхідною, або наявність згоди усиновлюваної повнолітньої особи.

Стаття 255. Рішення суду

1. За результатами розгляду заяви про усиновлення суд ухвалює рішення.
2. У разі задоволення заяви суд зазначає у резолютивній частині рішення про усиновлення дитини або повнолітньої особи заявником (заявниками).
3.За клопотанням заявника (заявників) суд вирішує питання про зміну імені, прізвища та по батькові, дати і місця народження усиновленої дитини, про зміну імені, прізвища, по батькові усиновленої повнолітньої особи, про запис усиновлювачів батьками.
4. Судові витрати, пов'язані з розглядом справи про усиновлення, відносяться на рахунок заявника (заявників).
5. Якщо після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили батьки дитини відкликали свою згоду на її усиновлення, суд скасовує своє рішення і поновлює розгляд справи.
6. У разі відкликання заяви про усиновлення після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили, суд скасовує своє рішення і залишає заяву без розгляду.
7. Усиновлення вважається здійсненим з дня набрання законної сили рішенням суду. Для внесення змін до актового запису про народження усиновленої дитини або повнолітньої особи копія рішення суду надсилається до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення, а у справах про усиновлення дітей іноземцями - також до уповноваженого органу виконавчої влади.
__________________
Промокод NOF914 на 5-10$ скидку при первом заказе на www.iherb.com
11.09.2008   #48
Squirrel
 
Аватар для Squirrel
Спасибо огромное за помощь, но назрели ещё несколько вопросов:
Цитата:
10. Характеристика з місця проживання
3. Довідка з місця проживання
1. Если регистрация мужа в другом городе, то характеристику брать с места проживания или регистрации( ведь женаты мы только 3 месяца)?
Цитата:
18. Копія квитанції про сплату судового збору.
19. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
2. Где можно найти реквизиты и стоимость этих оплат?
Цитата:
12. Довідка наркологічного диспансеру.
14. Медичний висновок про стан здоров’я.
3. Про медичний стан здоровья - это я так понимаю, чтобы не было болезней угрожающих жизни истца и угрозы для окружающих. То есть, взять справки можно в любом частном медицинском заведении, типа "Доктор Алекс"?
__________________


чистые воспоминания, ничем не оскверненные, - это восхитительное сокровище...(с) Джейн Эйр
12.09.2008   #49
Squirrel
 
Аватар для Squirrel
up
__________________


чистые воспоминания, ничем не оскверненные, - это восхитительное сокровище...(с) Джейн Эйр
12.09.2008   #50
Victoria_M
 
Аватар для Victoria_M
Вопросы увидела. Беру тайм-аут на выполнение домашних дел , а также обдумывание и написание ответа. Надеюсь, Вам не горит
__________________
Промокод NOF914 на 5-10$ скидку при первом заказе на www.iherb.com
12.09.2008   #51
Squirrel
 
Аватар для Squirrel
Цитата:
Сообщение от Victoria_M Посмотреть сообщение
Вопросы увидела. Беру тайм-аут на выполнение домашних дел , а также обдумывание и написание ответа. Надеюсь, Вам не горит
Ок.. Спасибо и так огромное.. Я почекаю
__________________


чистые воспоминания, ничем не оскверненные, - это восхитительное сокровище...(с) Джейн Эйр
12.09.2008   #52
Victoria_M
 
Аватар для Victoria_M
Ответы на вопросы:

1. Если регистрация мужа в другом городе, то характеристику брать с места проживания или регистрации( ведь женаты мы только 3 месяца)?
Данный документ был указан в шаблоне, но не фигурировал в перечне обязательных документов, т.е. создатель шаблона заявления просто добавил его по своей инициативе для большей убедительности. Знаете, что с этим возникнут сложности - не подавайте на первом этапе. Если судья примет заявление к рассмотрению, он обязательно укажет на недостатки (если таковые будут) или скажет, какие документы следует добавить для подтверждения фактов, изложенных в заявлении. Даже если и не примет заявление, то все равно это не смертельно. Квитанции перекалываете, переделываете заявление и вперед. Возврат заявления не лишает права обратиться повторно. Что еще могу от себя добавить, что несмотря на задекларированную свободу перемещения и вободный выбор места жительства понятия "регистрация" по месту преимущественного проживания еще никто не отменил. Просто разрешительный институт прописки заменен уведомительным институтом регистрации. Т.е. жить можно где угодно, но вот со справками будут трудности. В любом случае, не все эти тонкости прописаны в нормативных документах по вопросу усыновления, а значит, что судья будет ориентироваться на свое внутреннее убеждение, т.е. от судьи к судье будет разный подход. Резюме - не прикладывайте такие документы к заявлению. И вообще спорные документы. Если они по мнению судьи будут нужны - он об этом скажет.
2. Где можно найти реквизиты и стоимость этих оплат?
Точные реквизиты можно узнать только в суде. Я знаю один официальный Интернет-источник, но там нет гарантии, что информация обновляется своевременно. Один путь узнать наверняка - сходить в суд, второй путь - попробовать выяснить то же самое по телефону. Один коллега говорил, что у него в практики были случаи, когда ему диктовали реквизиты платежей по телефону. Это будет зависеть от любезности секретаря. Обращаетесь все равно в суд по месту жительства ребенка. Дальше - сумма и назначение платежей:
8,50 грн. - державне мито за подання заяви до суду
7,50 грн. - оплата витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
3. Про медичний стан здоровья - это я так понимаю, чтобы не было болезней угрожающих жизни истца и угрозы для окружающих. То есть, взять справки можно в любом частном медицинском заведении, типа "Доктор Алекс"?[/quote]
Форма медицинского заключения о состоянии здоровью усыновителей имеет такой вид:
ВИСНОВОК
про стан здоров'я громадянинаПрізвище, ім'я, по батькові ________________________________________________________________

Дата і місце народження __________________________________________________ ________________

Місце проживання (перебування) __________________________________________________________
(адреса)Дані медичного обстеження

Дерматовенеролог __________________________________________________ ___________________
(діагноз) (дата)

Психіатр __________________________________________________ ________ ___________________
(діагноз) (дата)

Фтизіатр __________________________________________________ ________ ___________________
(діагноз) (дата)

Терапевт __________________________________________________________ ___________________
(діагноз) (дата)

Нарколог __________________________________________________________ ___________________
(діагноз) (дата)
Дані лабораторного дослідження

Реакція Вассермана_____________________________________________________________________
(дата, номер, результат)
ВІЛ-інфікованість
(відповідно до законодавства) ____________________________________________________________
(дата, номер, результат)

Остаточний висновок ____________________________________________________________________

__________________________________________________ _______­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________
Керівник лікувально- профілактичного закладу __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)


М.П. "___" ____________ 200_ р.

Форма мед.заключения утверждена Постановою Кабінету Міністрів України № 1377 від 28.08.2003 року "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення". Предписаний относительно вида мед.учреждения нет. Соответственно, что не запрещено - то разрешено. Если Вам так удобнее возьмите справку из частного мед.учреждения. Главное, чтобы у него в наличии была действующая лицензия
__________________
Промокод NOF914 на 5-10$ скидку при первом заказе на www.iherb.com
12.09.2008   #53
Squirrel
 
Аватар для Squirrel
Спасибо огромное.. Это очень мне помогло!!! Будем готовить документы!!!
__________________


чистые воспоминания, ничем не оскверненные, - это восхитительное сокровище...(с) Джейн Эйр
12.09.2008   #54
Victoria_M
 
Аватар для Victoria_M
Пожалуйста! Удачи Вам в бюрократических делах и пусть все сложится так, как Вы хотите!
__________________
Промокод NOF914 на 5-10$ скидку при первом заказе на www.iherb.com
12.11.2008   #55
karaoke
Цитата:
Сообщение от Squirrel Посмотреть сообщение
Как поменять фамилию детям от предыдущего брака, если их биологический отец лишён по суду родительских прав? Это надо снова обращаться в суд с просьбой об усыновлении? А как должно выглядеть заявление? Кто-нибудь знает? И можно ли такой вопрос решить только с опекунским советом? Или по любому вопрос решается через суд, где третьей стороной выступает опекунский совет? __________________
Вы определитесь, действительно ли Вам необходимо усыновление. Дело в том, что фамилию несовершеннолетнему ребёнку можно поменять через опекунский совет без усыновления ребёнка Вашим нынешним мужем.
Если Вы носите фамилию Вашего нынешнего мужа, а у ребёнка фамилия его отца, то в интересах ребёнка по заявлению матери опекунский совет может принять решение о перемене фамилии ребёнку. Согласия биологического отца в данном случае спрашивать не будут, т.к. он лишён родительских прав. ( но не обязанностей. Даже при перемене фамилии ребёнку отец будет обязан выпачивать в его пользу алименты). Я всё понятно объяснила? Спрашивайте, если что. Я много лет работала в ЗАГСе и вообще-то дочка двух юристов
12.11.2008   #56
karaoke
Цитата:
Сообщение от Ленусик Посмотреть сообщение
У меня тоже появился вопрос к юристам: у одного человека есть вклады в нескольких банках на общую сумму около 200 тыс. грн., у него нет детей, жены, а есть родители, два родных брата и сестра. Если с ним что-то случится, то кому достанутся деньги, если не будет завещания, и как их можно будет получить? __________________
Если человек не оставил завещания, то наследование будет производиться по закону.Наследовать имущество наследодателя будут наследники первой очереди: дети, супруг и родители наседодателя( в Вашем случае - родители). Если нет наследников первой очереди, то имущество наследуют наследники второй очереди: полнокровные и непонокровные братья и сёстры, бабушки и дедушки. Т.е., если ситуация не изменится, то наследство получат в равных долях родители наследодателя
12.11.2008   #57
karaoke
Цитата:
Сообщение от Landysh Посмотреть сообщение
Дорогие юристы!!!, помогите разобраться в следующем... 1. Моя вторая дочь родилась за пять дней до решения суда о разводе (т.е. родила я 17.04, а развели нас типа 22.04.!!!) и как я не просила в ЗАГСе зарегистрировать ребенка на его РЕАЛЬНОГО отца (даже он приходил со свидетелями!!!) мне ребенка записали на мужа, мотивируя это тем, что на момент рождения я ОФИЦИАЛЬНО была замужем!Из-за этого теперь куча проблем! Как можно "удочерить" такого ребенка? В опекунском говорят, что без решения суда не рассматривают, в суде - наоборот, что без решения из опекунского совета они не решат... Я уже не знаю за что и как хвататься... Подскажите хотя бы с чего и как начать, чтоб сделать это максимально просто, а не мотаясь из суда в опекунский и обратно по 1000 раз! 2. Я мать-одиночка (наученая горьким опытом - не расписывалась с мужем ), каким образом можно признать ОТЦОМ ребенка моего мужа, если он не отец (в смысле не он сделал)? Имееться в виду, что мой нынешний муж дал в репу отцу ребенка и теперь хочет иметь право делать это официально в случае прецендента (дал за дело... тот ПАПАША подошел к моему Олежке во время прогулки и попытался его "отвести на качаели"!!! Если учесть, что ребенок ПАПУ не видел никогда в своей двухлетней жизни, можете представить его реакцию?Просто Артем, муж мой, добежал до Папаши первым )
Изложили Вы свои вопросы довольно путанно, но попытаемся разобраться.
1.Что Вы дожны были сделать при регистрации ребёнка , но не сделали. Вам необходимо было прийти в ЗАГС не с фактическим отцом ребёнка, а с мужем ( с тем, с которым брак расторгли 22.04, т.к. по закону он действительно - отец рожённого Вами ребёнка , т.к. зачатие ребёнка произошло, когда Вы состояли в браке) и написать с ним совместное заявление о том, что он не является отцом ребёнка. Вот тогда проблем бы не было: Вы получили бы статус одинокой матери.А так ЗАГС был абсолютно прав, отказывая Вам . Но следует попытаться прийти в Загс сейчас с бывшим мужем и попросить ЗАГС составить заключение о внесении исправления в актовую запись о рождении , если муж подтвердит Ваше заявление, что он не отец. В принципе ЗАГС имеет на это право. В случае отказа районного Загса обратитесь в городской ЗАГС.(если и там Вам откажут,тогда только суд может этот вопрос решить: о внесении исправления в актовую запись. Только требуйте от ЗАГСА письменный отказ)
А вот когда Вы добъётесь внесения изменений в актовую запись о рождении, тогда можно и приступать к усыновлению ребёнка. ( только не путайте усыновление с установлением отцовства - это совершенно разные процедуры)


2.Я так понимаю, что речь идёт о втором Вашем ребёнке? Ваш нынешний гражданский муж хочет признать себя отцом Вашего ребёнка?(хотя фактически он не отец). Так? И в отношении этого ребёнка ВЫ мать - одиночка? ( т.е. одинокая мать). Поступаете седующим образом: идёте в ЗАГС с Вашим нынешним гражданским мужем, пишете совместное заявление о том, что он явяется отцом ребёнка и ЗАГС внесёт соответствующие изменения в актовую запись о рождении ребёнка. Эта процедура называется" Установление отцовства"( не путать с усыновлением!). Однако, ожна Вас предупредить, что аннуировать установление отцовства можно только через суд , да и то не всега, так что если Вы с Вашим нынешним мужем разбежитесь, то он будет обязан выпачивать алименты Вашему ребёнку, а Ваш ребёнок обязан будет содержать своего новоявленного отца в старости. Так что подумайте: шаг этот очень ответственный и не следует решаться на него, чтобы что-то доказывать неумному генетическому папаше. Кстати, в репу давать никто никому не имеет права, даже самый разнастоящий отец., и ваш "бывший" генетический, вполне может обратиться в суд для проведения генетической экспертизы и в милицию по факту нанесения побоев. Так что, подумайте хорошенько., преже, чем совершать не очень обдуманные поступки.


Если что-то непонятно в вышеизложенном - спрашивайте
12.11.2008   #58
Squirrel
 
Аватар для Squirrel
Цитата:
Сообщение от karaoke Посмотреть сообщение
Вы определитесь, действительно ли Вам необходимо усыновление. Дело в том, что фамилию несовершеннолетнему ребёнку можно поменять через опекунский совет без усыновления ребёнка Вашим нынешним мужем.
Если Вы носите фамилию Вашего нынешнего мужа, а у ребёнка фамилия его отца, то в интересах ребёнка по заявлению матери опекунский совет может принять решение о перемене фамилии ребёнку. Согласия биологического отца в данном случае спрашивать не будут, т.к. он лишён родительских прав. ( но не обязанностей. Даже при перемене фамилии ребёнку отец будет обязан выпачивать в его пользу алименты). Я всё понятно объяснила? Спрашивайте, если что. Я много лет работала в ЗАГСе и вообще-то дочка двух юристов
Я звонила в опекунский совет - мне сказали, что только через суд
__________________


чистые воспоминания, ничем не оскверненные, - это восхитительное сокровище...(с) Джейн Эйр
12.11.2008   #59
Torry
 
Аватар для Torry
Девчонки есть один хороший форум юристов на котором вы можете получить квалифицированные ответы на многие вопросы вот ссылочка http://urist.in.ua/
__________________

12.11.2008   #60
karaoke
Цитата:
Сообщение от Squirrel Посмотреть сообщение
Я звонила в опекунский совет - мне сказали, что только через суд
Работая много лет с людьми , убедилась, что зачастую человек не умеет правильно сформулировать вопрос. Очевидно при разговоре с опекунским советом проскочило слово "усыновление", поэтому Вам и предложено было обратиться в суд.

Глава 10 ОСОБИСТІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ

Стаття 62. Прізвище дітей

Якщо батьки мають спільне прізвище, то це прізвище присвоюється і дітям. При різних прізвищах дитині присвоюється прізвище батька або матері за згодою батьків, а при відсутності згоди — за рішенням органів опіки і піклування.
Припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним не тягне за собою зміни прізвища дітей. Якщо той з батьків, у якого дитина залишилася жити після припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, бажає присвоїти їй своє прізвище, органи опіки і піклування, виходячи з інтересів дитини, вправі дозволити зміну прізвища неповнолітнього.
У такому ж порядку вирішується питання про зміну прізвища неповнолітнього, в запис акту про народження якого відомості про батька було внесено відповідно до статті 55 цього Кодексу.
Той з батьків, прізвище якого носить дитина, повідомляється про порушення клопотання про зміну прізвища дитини і його думка, поряд з іншими обставинами, враховується органами опіки і піклування при вирішенні питання про зміну прізвища неповнолітнього, виходячи з інтересів дитини.
 

Опции темы
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
vB.Sponsors
Поддержку сайта осуществляет vBStyle.ru